Kolabekken

Kolabekken, bekk i Bærumsmarka/Sørkedalen, tilløp til Heggelielva fra sørvest. Kolabekken kommer fra nordsiden av Hvitsteinåsen, mottar Enerbekken fra traktene mellom Hvitsteinåsen og Venneråsen og flere mindre tilløp fra nordsiden av Venneråsen før den munner i Heggelielva rett overfor Tverrelvas munning fra nord.