Venneråsen

Venneråsen, Bærumsmarka, åsen sør og vest for Sørkedalen. Høyeste punkt Brånan, 404 moh, nordøst for Blekkevann. I åsens nordhelling, sør for gården Vestre Venner, lå tidligere hoppbakken Vennerbakken.