Kirkeby

Revisjon per 8. sep. 2017 kl. 13:09 av Emotion (diskusjon | bidrag) (Created page with "Gnr. 62, Maridalen, har tidligere vært prestegård for Margarethakirken. Kirkens ruiner står på Nedre Kirkeby. I 1619 nevnes gården som del av Nonneseter klostergods. På...")
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)

Gnr. 62, Maridalen, har tidligere vært prestegård for Margarethakirken. Kirkens ruiner står på Nedre Kirkeby. I 1619 nevnes gården som del av Nonneseter klostergods. På 1700-tallet ble den delt i to, Nedre og Øvre. Gården har tjent som enkesete for Gamle Aker kirke. I 1846 ble brukene solgt til Karen Wedel Jarlsberg, og lå under Nordmarksgodset inntil 1913 da de ble kjøpt av Oslo kommune.

1. Øvre Kirkeby, gnr. 62/5, Maridalen. Komplett gårdsanlegg.

2. Nedre Kirkeby, gnr. 62/6, Maridalen, drevet av samme familie fra 1801. Kun våningshuset og stabbur bevart. Den opprinnelige prestegården.