Hartvig Nissens skole

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo Bykart
Hartvig Nissens skole fotografert i 2005. - Foto Mahlum / Public Domain

Hartvig Nissens skole, President Harbitz' gate 11, tidligere adresse Niels Juels gate 56, grunnlagt av Ole Hartvig Nissen (1815–74) som Nissens Pigeskole i 1849; første lokaler i Rosenkrantz' gate, senere i Pilestredet, 1860–99 i Øvre Vollgate 15. Nåværende bygning oppført 1898 (ark. Henrik Nissen) for 400 elever, påbygd med gymnastikksal 1905 (ark. H. Nissen og Kr. Biong). Et privatseminar for lærerinneutdannelse var tilknyttet skolen fra 1861, 1903–19 hadde skolen egen studentklasse, Kristiania private lærerskole. Skolen ble overtatt av kommunen 1919.

Skolen ble 9. april 1940 tatt i bruk av det norske Røde Kors, men ble frigitt da skolen skulle begynne igjen etter sommerferien. Den ble rekvirert av tyskerne og brukt som kaserne fra 13. august 1943 til 20. november samme år. I januar 1944 fikk skolen bygningen tilbake, men ble kastet ut igjen fra august samme år. Skolen ble på nytt rekvirert til kaserne 16. september 1944 og frem til frigjøringen. Den inngikk fra da av sammen med de to naboskolene Frogner og Oslo kommunale Handelsskole samt murvillaen i nåværende President Harbitz' gate 4 i et tysk militært etablissement i dette området. Undervisningen foregikk det siste krigsåret på Berles pikeskole. I de periodene skolen ikke var rekvirert, måtte elevene på Nissen dele lokalene med elever fra Frogner, Vestheim og Katedralskolen. Fra 8. mai 1945 ble skolen brukt av hjemmestyrkene og allierte tropper frem til 18. juli 1945, da den ble endelig frigitt.

I 1955 ble det også også gitt adgang for mannlige elever i forbindelse den opprettelsen av den nye musikklinjen, som var den første i Norge i sitt slag, opprettet på initiativ av Ingeborg Kindem (1914–95). Hun var også i mange år dirigent for Nissenkoret (opprettet 1944). I 1963 skiftet skolen navn til Hartvig Nissens skole. Reallinje ble opprettet 1960 og en dramalinje 1969. Skolens russemerke var en nisse.

Etter at skolen i nabobygningen, Frogner skole (Niels Juels gate 52), var blitt nedlagt 1970, ble også denne bygningen en del av Hartvig Nissens skole. Også bygningen til den tidligere Frogner kommunale handelsskole (President Harbitz’ gate 3) er nå en del av Hartvig Nissens skole. Etter de omfattende skolenedleggelsene i 1960- og 1970-årene, da fem videregående skoler ble nedlagt i dette området av byen, ble Hartvig Nissens skole den eneste gjenværende med tradisjonell gymnasstruktur. Skolen hadde i skoleåret 2017/18 678 elever på studiespesialisering og musikk, dans, drama (fordypning drama), samt tilrettelagt opplæring og egne tilbud for minoritetsspråklige.

Skolen ble kjent for et stort publikum, både i Norge og andre land grunnet TV-serien Skam fra 2015 som ble spilt inn her. Serien gikk i fire sesonger og ble tildelt en rekke priser.