Frederik Glads gate

Frederik Glads gate, Sandaker, bydel Sagene, fra Brettevilles gate til Birch-Reichenwalds gate. Oppkalt 1879 etter statsråd Frederik Glad (1760–1840); han eide Vestre Grefsen gård og Østre og Vestre Mølle ved Akerselva, som etter hans sønn Christian ble kalt Glads mølle. Frederik Glad var bror til Nils Huus som har fått parallellgaten oppkalt etter seg. Opprinnelig en ganske kort gate, forlenget da man i 1912 bygget videre mot nord.

Bygninger m.m.:

21. Fireetasjes leiegård fra 1912, den lå lenge for seg selv som en frittliggende lamellblokk, nå en del av husrekke og med verandaer mot bakgården.

23 og 24. To femetasjes boligblokker fra 1953, tilhøres sammen med en maken blokk i Birch-Reichenwalds gate 27 OBOS-borettslaget Frederik Glads gate med til sammen 59 leiligheter (ark. Astorp Mugaas & Hoel). Butikklokale i Birch-Reichenwalds gate 25 ble bygd samtidig, her var det opprinnelig samvirkelag.