Nils Huus’ gate

Nils Huus’ gate, Sandaker, bydel Sagene, fra Brettevilles gate til Birch-Reichenwalds gate. Oppkalt 1879 etter legatstifteren, kjøpmann Nils Huus (1764–1831). Området der gaten går, ble tidligere kalt Sandakerjordet, dette til tross for at Sandaker gård lå lenger vest. Før blokkbebyggelsen kom, var det mange små trehus i området, gatenettet fra den gang er beholdt.

Bygninger m.m.:

9. Femetasjes boligblokk fra 1952 med 20 treromsleiligheter, ofte kalt «Sandakerkomplekset» (ark. H. D. Løvenskiold). Tidligere var det dagligvarebutikk i underetasjen på hjørnet av Brettevilles gate.

11. Femetasjes OBOS-blokk fra 1970-årene med 20 leiligheter (ark. Colbjørnsen og Stephansen).

17/19. Fireetasjes boligblokk, oppført av OBOS i samarbeid med Vanføres Boligselskap 1975, 40 leiligheter (ark. S. Narve Ludvigsen)

18. Lang femetasjes blokk med 70 ettromsleiligheter oppført i 1960-årene (ark. Einar Bakstad og Arnstein Hovind). Trehusbebyggelse før blokken ble bygd.

21-23-25. En fireetasjes boligblokk, den ene av to blokker i OBOS-borettslaget Nils Huus’ gate; den andre er på 7 etasjer og har adresse Birch-Reichenwaldsgate 29-31-33-35. Blokkene, som ligger i vinkel inn mot et felles friområde, har til sammen 85 leiligheter, innflytting 1958–59 (ark. S. Narve Ludvigsen).