Brenselsentralen

Brenselsentralen, Storgata 36, opprettet 1917 av Oslo kommune for å sikre byen tilstrekkelig brenselsforsyning og samtidig regulere prisnivået. Brenselsentralen hadde de første årene preg av en kriseinstitusjon og drev bl.a. egen hogst i Østerdalen for å sikre byen vedforsyning. Driftsunderskuddet ble dekket av kommunen. Brenselsentralen hadde flere utsalg rundt omkring i byen. I 1926 ble Brenselsentralen slått sammen med Oslo Gassverk og Oslo Lysverker, men ble 1947 igjen skilt ut som eget organ. Brenselsentralen ble avviklet 1968.