Beverlia

Beverlia, gnr. 145/4, Østmarkveien 90, tidligere husmannsplass under Ulsrud. Ved gården ligger Beverlia borettslag (Østmarkveien 62–88 og 92–102), småhus og rekkehus.

Dikteren Olav Nygard (1884–1924) bodde i Beverlia i sine siste leveår.