Vollebekk (strøk)

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo Bykart

Vollebekk, industriområde mellom Brobekk og Østre Aker vei, bydel Bjerke; navn etter gårdene Nedre og Øvre Vollebekk som lå øst forBrobekkveien. Etter at gårdsbebyggelsen ble revet og industri- og blokkbebyggelse nå preger strøket, er det vanskelig å se for seg hvordan det var her før og under krigen, med store åpne jorder. På Øvre Vollebekk hadde Norsk Champignon i mange år et stort anlegg for dyrking og pakking av matsopp (flyttet til Hellerudsletta i daværende Skedsmo 1969). Vollebekk T-banestasjon åpnet 1966. Plassen utenfor stasjonen heter Erik steinhoggers plass.Vollebekk skole innviet 2017. Mellom Brobekkveien og Sjampinjongstien går gangvei Lars husmanns gate.

Området er 2019 under utbygging i regi av OBOS, som her bygger 800 nye boliger.