Voksen mølle

Voksen mølle, tidligere kornmølle ved Lysakerelva, nedenfor der Mølleplassen barnehage ligger. Møllevirksomheten, som tilhørte Voksen gård, begynte allerede på 1600- tallet, og møllen ble utvidet etter hvert som virksomheten vokste. Det ble også anlagt en dam i elven ovenfor møllen. Virksomheten ble innstilt 1935, men bygningene ble ikke revet før i slutten av 1940-årene. Fundamentene og en vokterbolig (Mølleplassen) er fremdeles bevart.