Vestre gravlunds kapell

Vestre gravlund kapell. Foto: Sylvi Panjwani
Vestre gravlunds kapell, gravkapell som ligger midt inne på Vestre gravlund med hovedadkomst fra Monolitveien. Det ble oppført 1900 (ark. Chr. Dahl), og brukes i hovedsak når det skal være kistebegravelser til gravlunden. Glassmaleriene i fondveggen ved Oddmund Kristiansen (1970). 132 sitteplasser.