Vendom (løkke)

Vendom, løkke som lå på sørsiden av Pilestredet mellom St. Olavs gate og Hegdehaugsveien. Bygningene lå nær den nåværende Holbergs plass. Den ble utskilt fra bymarken i 1804; fra 1825 tilhørte den oberst P. M. Vosgraff. Tvers over eiendommen gikk Bisletbekken, hvor den dannet en foss. Hit spaserte byborgerne og ikke lenger, derav løkkens navn. Etter at Vosgraff døde i 1862, ble bekken lagt i rør og løkken etter hvert bebygd.

Oberst Vosgraff solgte i 1845 en del av tomten til Henrik Wergeland, som reiste huset Hjerterum her. Wergeland flyttet inn i huset og døde der noen måneder etterpå.