Vøyensvingen

Vøyensvingen, Iladalen, bydel Sagene, fra Kingos gate til Maridalsveien. Oppkalt 1914 etter Vøyen gård.

Bygninger m.m.:

4–6–8. Møllehjulet bo- og dagsenter.

10. Boligblokk fra 2015 i 7 etasjer med 12 leiligheter (ark. Reiulf Ramstad) med felles takhage (ark. Infill). Bygget ligger inntil gavlene på tilstøtende bygninger og kompletterer kvartalet i krysset Vøyensvingen/Claus Riis' gate. På bakkeplan står en liten «sykkelhub» med sykkelpumpe og verktøy til fri bruk.

14–22. De såkalte «Gløtt-blokkene», fem seksetasjes boligblokker oppført for A/S Gløtt v/OBOS 1946–54 (ark. Ragnar Nilsen). Blokkene ble bygd med et stort antall små leiligheter, de fleste på ett rom og kjøkken. Hver av blokkene hadde fem fellesbad. På nordsiden av nr. 22 er det et forretningslokale der Oslo Samvirkelag avd. 49 hadde butikk 1947–66, nå kafé. I forbindelse med saneringen av den vestre delen av Pipervika var det flere derfra som fikk leiligheter her.