Vøyen gård

(Omdirigert fra Vøyen (gård))

Vøyen, gård på vestsiden av Akerselva, jordveien strakte seg omtrent fra nåværende Sagveien til Arendalsgata. Gården tilhørte Nonneseter kloster da den ble utlagt til bymark for Christiania i 1629. Se også strøksartikkelen om Vøyen.

Eiendommen ble senere delt i tre som byløkker: Vøyenvollen, Øvre og Nedre Vøyen.

1. Øvre Vøyen lå sør for krysset Maridalsveien/Arendalsgata og er revet.

2. Nedre Vøyen, Maridalsveien 87. Våningshuset står fortsatt og er en toetasjes pusset tømmerbygning med mansardtak og Louis seize-detaljer, oppført 1783. Nedre Vøyen var knyttet til virksomheten ved Glads mølle (Nedre Papirmølle) og eid av Fredrik Glad fra 1798. I 1873 ble Nedre Vøyen kjøpt av Halvor Schou og brukt som bestyrerbolig for Hjula Væveri. Bygningen brukes nå til kontorformål.

Referanser i denne artikkelen

Glads mølle, Vøyenvollen