Undervisningsbygg Oslo KF

Undervisningsbygg Oslo KF, Grensesvingen 7, kommunalt foretak opprettet 2002, da Plan- og utbyggingsavdelingen i Skoleetaten (nå Utdanningsetaten) ble skilt ut. Undervisningsbygg Oslo KF utvikler, forvalter og drifter skolebygg i Oslo. Foretaket er Oslos største eiendomsforvalter med 177 skoler og 750 bygninger. Undervisningsbyggs hovedkunde er Utdanningsetaten og den enkelte skole. I tillegg har foretaket kunder som Kulturetaten, bydelene og Tannhelsetjenesten.

I 2006 ble eiendomssjefen i selskapet avslørt for svindel av mer enn 90 mill. kr. Han ble dømt til sju års fengsel for korrupsjon; fem andre ble også dømt i saken. Saken ble avslørt da en prosjektleder ga oppdrag til en nær bekjent og forretningspartner. Prosjektlederen ble 2010 dømt til fire års fengsel. Tre andre ble også dømt i saken. Både direktøren, styrelederen og ansvarlig byråd måtte gå av etter skandalen.