Ulsrud hageby

Ulsrud hageby, boligområde på Ulsrud der det på jordene til Ulsrud gård ble oppført 20 svenskehus med til sammen 40 leiligheter i ettekrigsårene. Leilighetene var relativt små, og hadde felles bad og toalett i kjelleren. Husene som for flestepartens del ligger i Ulsrudfaret og noen i Ulsrudveien, ble organisert som Ulsrud hageby borettslag i 1948. Bakgrunnen for oppføringen av husene var at Norge hadde forpliktet seg til å ta i mot 600 jødiske flyktninger etter krigen, men for at området ikke skulle få et ghettopreg, ble også en del av leilighetene solgt til norske familier. Hagebyen ble derfor i etterkrigstiden både kalt «jødelandsbyen» og «svenskebyen». Etter hvert flyttet mange av jødene ut, bl.a. til Canada og Israel. Husene er nå tilbygd og modernisert, slik at leilighetene nå har egne innganger, bad og toalett, men områdets hagebypreg er bevart.