Trosterudstien

Trosterudstien, Vettakollen, bydel Vestre Aker, fra Trosterudveien til Melkeveien, dels som gangvei. Navn 1951 etter Trosterud, husmannsplass under Ris.

1. Villa oppført av og for arkitektene Wenche og Jens Selmer 1963. Tildelt Sundts premie 1962-63.