Treschows bru

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo Bykart
Foto: Ole Anders Flatmo / Creative Commons

Treschows bru, Bjølsen, bydel Sagene, bro over Akerselva i Treschows gate. Den opprinnelige broen ble oppført i 1861 og oppkalt etter admiralitetsråd Gerhard Treschow (1659–1719), som blant annet eide Bjølsen gård og Bentse Brug ved Akerselva. Den gamle broen ble revet og ny bro oppført 1945–1948. Demningen fra omkring 1900 ble rehabilitert i 1989. Damvokterhuset med vannstandsmåler er bevart.

Mellom Treschows bru og Gullhaug bruAkerselvas vestside lå Havnens Teglværk og Sag; navn etter Nygårds havnehage nedenfor Håkonsjøen.