Trælaborg

Trælaborg, ved flere anledninger omtalt i sagaene i samband med kamper i og omkring Oslo. Etter alt å dømme må den ha ligget på det nåværende Grønlia i Gamlebyen, et sted mellom Kongshavn og Alnas munning på Sørenga.

Navnet har vært tolket som «trellenes borg», men det er usikkert hva det egentlig betyr. Navnet finnes også like utenfor Tønsberg, i Danmark (stor sirkelformet arkeologisk utgravd vikingtidsborg) samt ved Novgorod.