Tonsenveien

Tonsenveien, Disen, bydel Nordre Aker, fra Disenveien til Kjelsåsveien. Navn 1905 etter Tonsen gård. Veien gikk opprinnelig fra Trondheimsveien.

25. Eldre villa om- og tilbygget i 1994 (ark. Knut Hjeltnes; Sundts premie 1993–94).