Tåsentunnelen

Tåsentunnelen, del av Store Ringvei (Ring 3) mellom Nydalsbrua og Berg, anlagt 1997–2000. Hovedløpet på Ringveien åpnet 1999 og er totalt på 1370 m. Tunnelen ble bygget med midler fra Oslopakke 1.