Tårnet Kulturarena

Tårnet Kulturarena, Kabelgata 51, et ombygd industritårn oppført for Standard Telefon og Kabelfabrik. Tårnet som ble tatt i bruk i 1969, var opprinnelig et ekstrudertårn for plastisolerte høyspentkabler, PEX-kabler. Det er nå bygd om til forskjellige kulturformål ved arkitektkontorene A-lab og Helen & Hard, strategiselskapet Natural State og Oxer eiendom, som eier bygget. I tårnet, som er 67 m høyt og har 11 etasjer, er første- og annenetasje åpent for publikum med servering, klubb, konsert og arrangementslokaler. Uteområdet er planlagt brukt til matvogner og konsertarena.