Sukkerhusgata

Sukkerhusgata, tidligere gate i Vaterland, fra Karl XII’s gate til Stenersgata. Navn fra 1871 etter et sukkerraffineri som lå her. Gaten ble nedlagt i 1960-årene; gateløpet gikk omtrent tvers gjennom nåværende Oslo spektrum.