Store Ringvei

Store Ringvei/Ullernchausseen sett østover mot Radiumhospitalet i 2015. Til høyre ligger rekkehusene i Ullernveien bak støyskjermer. - Foto Jan-Tore Egge / Creative Commons

Store Ringvei, fellesbetegnelse på veiene som danner et ringveisystem i ytre Oslo, kalles offisielt for Ring 3.

Ringveien ble etablert ved generalplanen for Oslo–Aker–Bærum 1934. Veien ble stukket ut 1945. Fra Ryen til Ulvenkrysset er den del av E 6, fra Ulvenkrysset til Bærums grense heter den nå rv. 150. Den begynner på Ryen, fortsetter over Bryn, Økern, Sinsen, Storo, Tåsen, Ullevål, Smestad og Ullern før den gjennom Granfosstunnelen knyttes til E 18 ved Fornebukrysset. Veien har følgende navn regnet østfra: Adolf Hedins vei (ManglerudStrømsveien), Hjalmar Brantings vei (TeisenØkern), Dag Hammarskjölds vei (Økern–Sinsen), Storoveien (Sinsen–Storo), Rolf Wickstrøms vei (Storo–Nydalsbrua), Kaj Munks vei (Nydalsbrua–Ullevål stadion), Torgny Segerstedts vei (Ullevål stadion–Slemdalsveien), Viggo Hansteens vei (Slemdalsveien–Smestad) og Ullernchausséen fra Smestad til Lilleaker.

Veien fungerer som fordelingsåre med kryss med de viktigste radialveier i byen. Store Ringvei har vært under sterk utbygging, og det er blant annet bygd tunneler ved Ullern (1992), Smestad (1983), Tåsen (1999), Løren (2013) og Bryn (1969), samt en rekke utbygginger av veikryss i flere plan.