Stiftamtmann Kaas’ vei

Stiftamtmann Kaas’ vei, Ullevål Hageby, bydel Nordre Aker, fra John Colletts allé til Ullevålsalléen. Oppkalt 1918 etter Fredrik Julius Kaas (1758–1827), dansk adelsmann, president for Christiania magistrat (1792–94), stiftamtmann i Akershus 1795–1802.