Stårputtveien

Stårputtveien, Movatn, fra Sørbråtveien til Movassbakken. Oppkalt 1943 etter Stårputten, et tjern som nå er gjenfylt. Fra Stårputtveien og sørover går blindveiene Kroken sørover og Sørhellinga nordover.og