Sponstugrenda

Sponstugrenda, Prinsdal, bydel Søndre Nordstrand, sidevei til Sponstuveien. Navn 1981 etter en stue i Sponstuveien der det ble produsert spon til kurvfletting.