Solheim (løkke)

Solheim, Nobels gate 33 (tidl. nr. 21), løkkeeiendom fradelt Schafteløkken. Våningshus i sveitserstil oppført ca. 1860. Første eier var forlegger Nils Chr. Tønsberg, en pioner innen utgivelse av norsk skjønnlitteratur. 1865–78 eid av senere statsminister Johan Sverdrup, som bodde her til 1874. Da Frogner ble innlemmet i byen, måtte han flytte for å beholde sin valgbarhet til Stortinget fra Akershus. 1883–94 bodde familien Sars her: Enkefru Maren, født Welhaven (dikterens søster), hennes sønner Georg Ossian og Ernst og døtrene Johanne og Eva (senere gift med Fridtjof Nansen).

Solheim ble kjøpt av kommunen 1894. Frogner politistasjon holdt til i bygningen 1895–1962. Ved siden av ble det 1895 bygd en arrestbolig, ombygd til bolig 1982. Våningshuset er markert med et av Oslo Byes Vels blå skilt til minne om Johan Sverdrup.