Snippen (strøk)

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo Bykart

Snippen, boligfelt mellom Vestre Holmen og Hovseter, bydel Vestre Aker, navn etter husmannsplassen Snippen under Øvre Smestad som lå omtrent der Snippen barnehage ligger nå. Plassen ble revet i forbindelse med utbyggingen av området med treetasjes lavblokker og et nietasjes punkthus av Luftforsvarets byggelag 1949–52 (ark. Erling Viksjø), i alt 162 liligheter. I tillegg til barnehagen, drevet av Husmødrenes barnehager til 2002, nå av et foreldreeid andelslag, fikk området fellesvaskeri og nærbutikk. Blokkene har adresser Stasjonsveien 64 og 66, Landingsveien 1–9, Flyveien 1–15 og Luftfartsveien 2–18. Boligfeltet ble tildelt Sundts premie for 1950–52.