Snippen (plass)

Snippen, husmannsplass med gnr. 69/9, Maridalen, ved Greveveien. Den var plass under Sørbråten. Revet i 1890-årene i forbindelse med byggingen av Gjøvikbanen. Navnet bevart i holdeplassGjøvikbanen, opprettet 1945.