Smedstua (plass) Fossum

Smedstua, husmannsplass med gnr. 100/50, Østre Aker vei 310, tidligere plass under Fossum, gnr. 100/1. Våningshuset benyttes til barnehage. – Plassen har gitt navn til boligområdet Smedstua.