Småvannene

Småvannene, Nordre og Søndre Småvann, to vann i Lillomarka, mellom Kringlefjell og Maridalsvannet. Vannene, som begge ligger ca. 210 moh, har tilløp fra nordsiden av Grefsenåsen og avløp nordover til Maridalsvannet.