Slemdal stasjon

Slemdal stasjon i 1902. Til venstre for stasjonsbygningen sees en privetbygning. - Foto Anders Beer Wilse / Public Domain

Slemdal stasjon, stasjon på Holmenkollbanen, 144,6 moh., midlertidig endestasjon for banen fra februar 1898 til den offisielle åpningen av banen til Holmenkollen (Besserud) 31. mai samme år. Stasjonen var utformet som tidens jernbanestasjoner av arkitekt Paul Due, med hovedbygning med kontor og venteværelse i første etasje og stasjonsmesterbolig i annen etasje, hvor det også var kontorer for banens administrasjon 1898–1907 (en speilvendt versjon ble oppført på Besserud). Stasjonen hadde godsekspedisjon og servering. Ved siden av hovedbygningen var det en privetbygning med vedskjul. I den første tiden hadde stasjonen også en liten vognhall. Den bevaringsverdige stasjonsbygningen ble revet 1978 og gjenoppført på Vinterbro.

Ved perrongen ved det nedadgående sporet ble det oppført et elegant betongleskur. Ved siden av var det i mange år en Narvesen-kiosk. Nå en sushi and asian food take away-butikk.