Slaktern (plass)

Slaktern, også skrevet Slakteren, plass i Nordmarka sør for Blankvann, 390 moh. Slaktern var en plass under gårdene Blindern og Vestre Aker prestegård. Tidligere overnattingssted. Skiklubben Odd fikk oppført hytte øverst på vollen i 1881. Plassen ligger i det kalkrike Blankvannsfeltet og har derfor en meget variert og interessant flora. Det er fredet som plantefredningsområde innen Blankvann landskapsvernområde. Slaktern ligger på åsryggen som i vest går nedover mot Sørkedalen. De nærmeste naboer i nord er plassene Blankvannsbråten og Svartorseter. Like sør for Slaktern ligger Nordmarkskapellet.

Slakterkleiva er den gamle skiløypa fra plassen Slaktern ned til Blankvann. Slakterkleiva var en beryktet løype med mange skitupper på samvittigheten, men en nødvendighet for den som ville bli respektert som skiløper. Den mindre bratte «Kjøkkenveien» fra Langmyr (dagens løype, nå sterkt utbedret) ble ansett som en feig løsning.

Referanser i denne artikkelen

Blankvann landskapsvernområde