Sigurd Herlofson & Co. AS

Sigurd Herlofson & Co. AS, tidligere rederi, grunnlagt i Moss i 1926 av Sigurd Herlofson (1879–1952). Hovedkontoret ble snart flyttet til Oslo. Rederiet kjøpte sine første to damptankskip i 1927. I 1932 ble Gunnar Hvattum (1893–1963) Herlofsons kompanjong, og i 1935 kom Herlofsons sønn Peter Diderik Herlofson (1909–82) hjem fra et opphold i USA og ble opptatt i firmaet på samme måte som Hvattum. I tillegg til tankfart startet rederiet sammen med to andre rederier en regelmessig linje med kjøleskip for transport av frisk frukt fra Amerika til Europa som det første i sitt slag.

Ved inngangen til den annen verdenskrig hadde rederiet fire fruktskip, en cargoliner og tre tankskip. Et av fruktskipene og to av tankskipene gikk tapt, men allerede høsten 1945 fikk rederiet levert fire nye skip, som var bestilt før krigen, slik at krigstapet ble gjenopprettet. Alle fruktskipene ble senere solgt og erstattet av tank- og linjeskip. Etter studier og militærtjeneste kom Sigurd Herlofson d.y. (1937–2007), Peter Diderik Herlofsons sønn, inn i firmaet. I 1970 hadde rederiet 17 skip på til sammen 275 565 bt, og hadde kontrahert tre på til sammen 120 000 bt. Som de fleste andre rederier fikk også Sigurd Herlofson & Co. føle nedgangen i fraktmarkedet og måtte legge skip i opplag. I 1976 kom en ny tilvekst til rederiet fra Fredriksstad mek. Verksted, nemlig «Tank Baroness». Etter levering gikk skipet direkte i opplag i Mossesundet. 1977 begynte med innskrenkninger, førtidspensjonering og oppsigelser. Rederiet ble avviklet i slutten av 1980-årene og begynnelsen av 1990-årene.

Herlofsons rederiflagg var lyseblått med en hvit rombe med en rød H inni. Skorsteinene var gule med et lyseblått bånd med den hvite romben med H'en inni på sidene.

Rederiet holdt ført til i Tollbugata 28, så i Suhms gate 18, før det fra 1951 hadde kontorer i Drammensveien 88B. Sigurd Herlofson d.e. bodde selv i Lønnhaugen allé 10 fra 1937, sønnen P. D. Herlofson hadde en villa i Trosterudveien 20.