Siemens

Siemens, Østre Aker vei 90, elektroteknisk firma etablert i 1898 som Siemens & Halske Norsk Aktieselskab, et datterselskap av det tyske storselskapet Siemens & Halske (grunnlagt 1847). Navnet ble i 1903 forandret til Norsk Aktieselskab Siemens-Schuckert, i 1929 til Siemens Norsk Aktieselskap og i 1945 til Det Norske Elektrisitets-Aksjeselskap Siemens. Firmaet holdt da til i Rosenkrantz‘ gate 11 og spilte en stor rolle i Norges elektrifisering i konkurranse med bl.a. NEBB, Elektrisk Bureau og Standard Telefon og Kabelfabrik. Det planla og bygde kraftanlegg, industrianlegg, elektriske jernbaner og sporveier og solgte all slags elektroteknisk utstyr (kabler, telefonanlegg, husholdningsapparater, filmapparater, røntgenapparater m.m.). Hadde verksteder i Rosenborggata 19, lager og handelsavdelinger i Amtmann Meinichs gate 15 og datterselskaper i Bergen, Stavanger og Trondheim.

Etter den annen verdenskrig ble Det Norske Elektrisitets-Aksjeselskap Siemens tatt under forvaltning av Direktoratet for fiendtlig eiendom, og firmaet ble i 1947 overtatt av Bergens Telefonkompagni (80 %) og staten (20 %) og fikk deretter navnet AS Proton. I 1960 godkjente Stortinget at Siemens igjen overtok Proton, som i 1962 endret navn til Siemens Norge AS, fra 1970 Siemens AS.

Referanser i denne artikkelen

Elektrisk Bureau, NEBB, Standard Telefon og Kabelfabrik

Referanser til denne artikkelen

Proton, Østre Aker vei