Sentrum Scene

Sentrum Scene, Arbeidersamfunnets plass 1, scene med plass til ca. 1750 sittende og stående publikummere, hører inn under musikklubben Rockefeller. Sentrum Scene brukes til konserter, men leies også ut til revyer, kongresser og andre arrangementer. Åpnet under dette navnet etter at Sentrum kino, som holdt til i de samme lokalene, ble nedlagt i 1988.

Referanser til denne artikkelen

Sentrum kino