Sedsvoll skole

Sedsvoll skole, Dal, Eidsvoll, eid av Oslo kommune, friluftskole, miljøhjemskole, nå spesialskole (8.–10. klasse) med internat for elever med sosiale og emosjonelle problemer i sin hjem- og/eller skolesituasjon. Elevenes opphold på Sedsvoll har vanligvis en varighet på 12 uker. Skolen har to-lærersystem, og elevene får sin undervisning i grupper på maks 12 elever.

Det blir undervist etter fast timeplan i alle fagene på ungdomstrinnet. I tillegg er det fritidsaktiviteter som skal gi elevene trening i sosialt samvær med unge og voksne og læres til å ta ansvar for egne handlinger.

Historikk. Friluftskolevirksomheten på Dal startet på Sedsvoll 2 i 1922. Tilbudet ble gitt til 40 gutter. I 1924 sto den nye hovedbygningen Sedsvoll 3 ferdig med tilbud til jenter. Skoletilbudet var i begynnelsen for helsesvake, undervektige gutter og jenter (plukket ut av skolelegen), og oppholdet varte til barna hadde lagt på seg de nødvendige kiloene etter vekttabellene. Guttene og jentene ble holdt strengt atskilt på grunn av smittefaren for eventuelle sykdommer. Etter middagen kl. 12 måtte barna kure, dvs. at alle måtte ligge på ryggen en halv time. Hensikten skulle være at barna «gjorde seg godt av maten» og ikke løp den av seg i vilter lek. Målet med undervisningen var å vedlikeholde kunnskapene i norsk og regning. Barna skulle ikke ha lekser. På hver av sovesalene på Sedsvoll 3 var det plass til 20 barn. Personalet bodde også på skolen.

Under den annen verdenskrig overtok tyskerne bygningen i 1944, og barna ble da sendt hjem.

I 1953 sto den nye betjeningsfløyen ferdig, det som nå er administrasjonsavdeling. I 1973 fikk bygningen sin nåværende form med en etasje til.