Samfunnshus Vest

Samfunnshus Vest, Tore Hals Mejdells vei 4, sto ferdig i 1974. Det inneholder nå administrasjonssenter for bydel Vestre Aker med møtelokaler, kontorer for bydelsforvaltningen, tidligere også lokaler for Røa Eldresenter. Avdeling av Deichman Bibliotek.