Sørlistien

Sørlistien, Kastellet, bydel Nordstrand, gangsti fra Ekebergveien forbi Sørli holdeplass til Pareliusveien. Navn 1933 etter plassen Sørli.