Søndre gate

Søndre gate, Grünerløkka, bydel Grünerløkka, fra Ankerbrua til Thorvald Meyers gate. Gatenavnet stammer fra før byutvidelsen 1857.

8. En treetasjes leiegård. Her på Anne Holsens (1856–1913) hybel ble Kvinnestemmerettsforeningen stiftet i 1885. Leder fra 1885–97 var Gina Krog (1847–1916). Anne Holsen var leder fra 1901. Kvinnesemmerettsforeningen fortsatte kampen for kvinnelig stemmerett, til dette var oppnådd i 1913. Et av Oslo Byes Vels blå skilt er satt opp her for å markere at det var her kampen for kvinnelig stemmerett startet.