Søholm

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo Bykart

Søholm, eiendom med adresse Drammensveien 74, på den tidligere Søeløkken. Oberst og hoffadjutant Fredrik Peter Leganger Næser (1816–1901) lot i 1867 oppføre en representativ murvilla ved Frognerkilen, tegnet av arkitekt Wilhelm von Hanno. I 1884 ble generalkonsul Oluf Kiær eier av Søholm. Han solgte i 1923 til den tyske stat, som tre år senere oppførte kansellibygningen ved Drammensveien. De tyske ambassadebygningene ble i 1945 tilbudt Sovjetunionen, som hadde ambassade her til 1991; deretter russisk ambassade. Søholms hovedbygning, som ble om- og påbygd omkring 1930, er nå russisk ambassadørbolig..