Sæterhytten

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo Bykart
Sæterhytten på Dronningsbjerget. Foto: Vidariv / Creative Commons

Sæterhytten, serveringssted på Dronningbjerget, Bygdøy, ligger høyt og fritt vest for den innerste delen av Frognerkilen. Sæterhytten ble oppført i nasjonal stil og åpnet 25. aug. 1862 i nærvær av dronning Louise (Karl 15s hustru), hennes mor, prinsesse Louise av Nederlandene, og hennes datter Louise, senere dronning av Danmark og Haakon 7s mor. Til åpningen skrev Henrik Ibsen diktet «Reist er Hytten paa Norges Fjeld –». I 1866 ble det i tillegg satt opp en musikkpaviljong på Dronningbjerget, og det ble startet servering på Sæterhytten. I 1881 ble stedet oppgradert med kjeller og kjøkken i nordenden, slik at det kunne drives restaurantvirksomhet. Uteserveringen mot sør med den vakre utsikten var nok stedets største attraksjon, men det fantes også et seildukstelt som fungerte som spisesal. Det ble antagelig i 1890-årene erstattet av den nåværende glassverandaen.

Foto:  Olaf Martin Peder Væring / Nasjonalbiblioteket / Public domain

Sæterhytten var et populært utfartssted til begynnelsen av 1900- tallet, og holdt åpent i mer enn hundre sommersesonger før det ble nedlagt. I forbindelse med at Kong Harald og dronning Sonja fylte 70 år i 2007, var gaven fra regjeringen en oppussing av hytta og og tilbakeføring av Dronningbjerget til landskapspark i 1800-tallsstil. Sæterhytten sto ferdig restaurert i 2011. Den er i dag selskapslokale i sommerhalvåret og er tilknyttet Norsk Folkemuseum.