Ruseløkka Janitsjarorkester

Ruseløkka Janitsjarorkester, musikkorps etablert 27. august 1957 av 18 gutter som var blitt for gamle til å spille i Ruseløkka skoles guttemusikkorps. Korpset har lenge vært et høyt profilert korps med et stort antall konserter og radioopptak. Det har nå en messingbesetning og har et repertoaret med tradisjonell korpsmusikk. Det ble etter hvert et reisende korps, og etter flere turer i Norge og Danmark, reiste korpset som Norges første amatørkorps til USA via Island og deltok i den store 17de mai-paraden i Brooklyn. Korpsets uniformer er blå med gulltresser og et snitt som minner om SAS-flygernes uniformer.

Korpset er også blitt omtalt som «Ruseløkka Ungdomskorps», noe som også skjedde før krigen. Det ble da blandet sammen med Ruseløkka skoles guttemusikkorps, etablert 3. mars 1933. Men siden korpset ble stiftet av unge Ruseløkka-gutter, har det også senere blitt kalt «Ruseløkka Ungdomskorps». Rundt 1970 ble korpset slått sammen med Oslo Arbeiderpartis Ungdomskorps, stiftet 1928. Dette korpset hadde uniformer med lyse grå bukser og mørkere grå jakker med gullbelte, samt kepi-uniformsluer. I noen år vekslet korpset mellom sine to identiteter: 1. mai var korpset Arbeiderpartiets Ungdomskorpskorps, og gikk med dette korpsets røde fane, mens det 17de mai var «seg selv» og gikk med sin egen, blå fane. I disse årene brukte korpset kun de grå uniformene.