Runearkivet

Blyplate med runeinnskrift. Frå Ulstad, Lom i Innlandet. 1200/1300-talet. Foto: Kulturhistorisk museum, UiO / Mårten Teigen

Runearkivet, Frederiks gate 2 (Historisk museum), et landsdekkende arkiv for opplysninger om de ca. 1600 norske runeinnskrifter som er kjent, hører fra 1999 under Kulturhistorisk museum. Arkivet ble dannet på slutten av 1800-tallet ved utskillelse fra Oldsaksamlingen. Tidsskriftet Nytt om runer ble utgitt 1986–2004.

Referanser i denne artikkelen

Kulturhistorisk museum

Referanser til denne artikkelen

Historisk Museum, Hjalmar Brantings vei, Kulturhistorisk museum