Rugveien

Rugveien, Manglerud, bydel Østensjø, fra snuplass vest for Våronnveien til Beiteveien. Navn 1955 etter kornslaget rug. Bebyggelsen består hovedsakelig av OBOS-blokker som tilhører borettslagene Manglerudjordet og Manglerudvangen, fullført hhv. 1956 og 1961–62, se Manglerud.

Referanser i denne artikkelen

Manglerud, Manglerud dppage2, Manglerud dppage3