Ruggeribrua

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo Bykart
Ruggeribrua. Foto: Kjell Egil Sterten

Ruggeribrua, kjørebru av tre på betongfundamenter og med smijernsrekkverk. Brua er ei av de mange bruene som lå innenfor Nydalen Compagnies område og som er i privat eie. Mellom hovedfabrikkanlegget til Nydalens Compagnie i Gjerdrums vei og over til det gamle ruggeriet på vestsiden av elva går Ruggeribrua, som har navnet sitt etter ruggeriet.

Nydalens Compagnie som var livsverket til Adam Hiorth, besto av en rekke fabrikklokaler og på det meste arbeidet over 1100 personer her. I 1967 var det slutt på virksomheten og lokalene benyttes i dag til kontorer for ulike virksomheter. Bygningene i dette området regnes som et av de best bevarte industriområder i Norge.

Under brua renner elva i små stryk ned mot Nedre spinneri. På nedsiden av brua er det to små fosser eller stryk: Ruggerifossen og Nedre spinneri foss.

Adam Severin Hiorth (1816-1871), norsk forretningsmann og industrigründer. Han var en av pionerne i oppbyggingen av norsk tekstilindustri. Etter å ha lært spinneriteknikk i Manchester i Storbritannia, tok han 1845 initiativet til opprettelsen av Nydalens Compagnie i Oslo. Han ledet bedriften frem til 1860, og drev også handelsfirmaet A. Hiorth.