Rottungen

Rottungen, innsjø i Nordmarka, 0,5 km2, 310 moh, regulert 2 m. Rottungen ligger like vest for Gåslungen og har avløp til denne. Den nordlige delen av vannet kalles Rottungrumpa, i vest ligger Bjørnholtvika. Viktigste tilløp fra myrområder på nordsiden av Kamphaugåsen (390 moh) i sør; dette tilløpet danner småvannene Mysublanda og Rypetjernet.