Rosenlund (løkke) Bymarken

Rosenlund, løkke på Bymarken. Til langt ut på 1700-tallet lå her en årestue. Rosenlund var begrenset av Akersgata, Akersveien, Dops gate og Fredensborgveien.