Rolf E. Stenersens allé

Rolf E. Stenersens allé, Sogn, bydel Nordre Aker, fra Sognsveien og inn til Sogn studentby. Oppkalt 1992 etter forretningsmannen og kunstsamleren Rolf E. Stenersen (1899–1978), som i 1936 skjenket sin samling av nyere norsk kunst til Aker kommune; en del av samlingen befant seg 1953–73 i Sogn studentby, før den ble overført til Stenersenmuseet i Oslo.